Pielęgniarska opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa - jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarskie i kwalifikacja pielęgniarska.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, którzy uzyskali w ocenie Skali Bartel do 40 punktów.

Celem opieki jest zapewnienie świadczeń pielęgnacyjnych w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.

Do zadań pielęgniarki opieki dlugoterminowej należy: realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania; pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym; edukacja zdrowotna osób objętych opieką i ich rodzin; pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego nieżbędnego do właściwej pielęgnacji.

Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu pacjenta, ocena odbywa sie co miesiąc. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcejniż 40 pkt NFZ nie refunduje dalszego objęcia pielęgniarską opieką dlugoterminową


Rejestracja do opieki długoterminowej.
Przyjazna przychodnia

ISO 9001:2008

Współpracujemy z...