Plan zajęć

1. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, zadania położnej, ustalenie indywidualnego planu edukacji

2. Omówienie I, II, III, trymestru ciąży - zmiany zachodzące w czasie ciąży, radzenie sobie z dolegliwościami ciążowymi

3. Rozwój płodu

4. Ćwiczenia przygotowujące do porodu

5. Wyprawka noworodka, przygotowanie kącika noworodka

6. Kąpiel noworodka, przewijanie

7. Znaczenie dotyku, masaż noworodka, skala Brazeltona

8. Ćwiczenia przygotowujące do porodu

9. Zalety karmienia piersią, technika karmienia piersią

10. Problemy karmienia - nawał, zastój pokarmu. Powrót matki karmiącej do pracy. Dieta matki karmiącej

11. Ćwiczenia przygotowujące do porodu

12. Oczekiwanie na termin porodu, przyjęcie na oddział położniczy

13. Poród - okresy porodu

14. Radzenie sobie z bólem porodowym, prawa pacjenta

15. Pierwsza pomoc u noworodków i niemowląt

16. Ćwiczenia przygotowujące do porodu

17. Cechy noworodka donoszonego, wzrost i rozwój

18. Pierwsze dni noworodka w domu - najczęstsze problemy

19. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety. Pielęgnacja kobiety w połogu

20. Ćwiczenia przygotowujące do porodu