Usługi położnych POZ środowiskowych-rodzinnych

Położna środowiskowa, rodzinna sprawuje opiekę nad zdeklarowanymi do niej kobietami, bez względu na wiek. Prowadzi:

- edukację kobiet w ciąży,

- wizyty patronażowe do 6 tyg życia noworodka i opiekę nad kobietą w połogu

- opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno - ginekologicznej.

Świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy położnej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Edukacja przedporodowa dla kobiet w ciąży, które złożyły deklaracje do położnej z "Babi-medu" jest całkowicie bezpłatna. Świadczenia udzielane są w Szkole Rodzenia (gabinet położnej) od 21 tyg. 1x w tyg, a od 32 tyg - 2x w tyg.

Wizyty patronażowe u kobiet po porodzie, które złożyły deklaracje do położnej z "Babi-medu" realizowane są w domu do 48 godz po zgłoszeniu urodzenia dziecka z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Ilość wizyt - 6.

Przyjazna przychodnia

ISO 9001:2008

Współpracujemy z...